آیا نیاز به مشاوره دارید؟ با شماره +46 8 27 38 32 تماس حاصل فرمائید. رزرو مشاوره
background

تجارت

تجارت بین المللی

اگر نمی توان محدودیتی برای کمیت قراردادهای تجاری بین المللی قائل شد، عمدتاً به این علت است که هر بنگاه تجاری  بنا به نیازهای خود، رابطه قراردادی ویژه ای را می طلبد که پاسخگوی آن نیاز باشد و از این رو طبیعی است  که قالب قراردادی وی متفاوت با قرارداد دیگران است، اما با این وجود نیز، معمولا قراردادهای تجاری بین المللی از چهارچوبی کلی تبعیت می کنند و احاکم یکسانی را دست کم در کلیت خود دارد.در معاهدات تجاری بین المللی مواردی وجود دارند که آنها را از قراردادهای داخلی متمایز می نماید.بنابر این بر خلاف حقوق داخلی، در تجارت بین المللی داشتنِ دانش لازم از قانون حاکم بر رابطه حقوقی ما حائز اهمیت است . از آنجائیکه طرفین از دو نظام حقوقی متفاوت اند و هریک با شناختی که از قانون خود دارند و یا به علت اینکه از قانون ملی کشور متبوع طرف مقابل اطلاعی ندارند به سختی قبول قانون یکی از طرفین مورد پذیرش و توافق هر دو طرف قرارداد واقع می گردد.

این موضوع در کشورهائی مانند سوئد یا سایر کشورهای اروپائی نیز مصداق دارد که حاکم بودن قانون طرف مقابل لزوما در همه  موارد به معنای عدم رعایت مصلحت طرف دیگر قرارداد نیست. چراکه بسیار اتفاق می افتد از لحاظ موقعیتی که هریک از طرفین در قرارداد دارند،نه تنها پذیرش قانون متبوع طرف دیگر به زیان وی نیست بلکه می تواند مساعد تر به وضعیت وی نیز باشد.

پِرش تیم در بسیاری از مذاکرات قراردادی بین المللی شاهد آن بوده است که طرفین بدون آنکه شناختی از قوانین تجاری یکدیگر داشته باشند، صرفا به دنبال حاکم کردن قانون متبوع کشور خود هستند که این خود چالشی بزرگ محسوب میشود. اما این امر نیز جز با ارائه مشاوره از وکیل امور قراردادی بین المللی و حتی مشاوره از یک حقوقدان کشور طرف قرارداد امکانپذیر نخواهد بود.

برای مثال بسیار اتفاق می افتد که با توجه به این امور، صادر کننده ایرانی در مقابل وارد کننده سوئدی در انتخاب قانون حاکم با یکدیگر به نتیجه نرسیده و نتیجتاً  با اینکه  طرفین تعهدات یکدیگر را قبول دارند و مسیر اجرای قرارداد نیز برای خودشان روشن است، اما در این نقطه، مذاکرات قراردادی به بن بست منتهی میشود.

مشاوره با تیمی مجرب در این حوزه کمک خواهد کرد تا یا قانون یک کشور ثالث مورد  بصورت مبسوط توضیح داده شود و یا یک سند بین المللی، حتی اگر به عنوان شرط ضمن عقد تلقی گردد، بر اختلافات برخاسته از قرارداد طرفین حاکم گردد.

مورد اشاره شده تنها یکی از موارد چالشهای تجارت بین الملل است که اغلب مراجعین با آن درگیر بوده و نیاز به مشاوره دارند. لازم است وجوه دیگر مانند بررسی هزینه های جانبی، بررسی نیازهای کشور مقصد ،سنجش بازار سرمایه گذاری ، قابل اعتماد بودن طرف مقابل قرارداد تجاری، تحلیل قرارداد حمل بین المللی ،کنوانسیون تجارت بین المللی وین(که در بسیاری از قراردادهای بین المللی درج می گردد) و مواردی نظیر این را با پِرش تیم مطرح کنید تا با کمترین ریسک و بالاترین میزان موفقیت و سودآوری مسیر را طی کنید.